Quyết định Thành lập Hội đồng LVTN và công bố danh sách SV được tham gia bảo vệ LVTN

Quyết định 446/QĐ-ĐHQT ngày 23 tháng 7 năm 2021 về việc thành lập Hội  đồng Luận văn Tốt nghiệp và công bố danh sách sinh viên được tham gia bảo vệ Luận văn Tốt nghiệp – Bộ môn Kỹ thuật Môi trường Học kỳ II năm học 2020 – 2021.

Theo Quyết định, trong học kỳ II năm học 2020-2021, có 7 sinh viên Ngành Kỹ thuật Môi trường sẽ bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

Đính kèm: Bản chính Quyết định 446/QĐ-ĐHQT ngày 23 tháng 7 năm 2021.

[EV] Quyet dinh thanh lap HD LVTN 202.signed.signed.signed.signed