Sinh viên

Tết đang về IU – Gói bánh chưng Tết 2021

Nghe thuyết minh về vườn Quốc gia Tràm Chim

Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim- loài chim quý hiếm tại miền nam Việt Nam, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ IUCN thế giới.

Đường lên thuyền thật chông chênh!!!

Cắm trại năm 2020 –

Cắm trại năm 2020

Lớp thực hành – Môn học Quản lý Chất thải rắn nguy hại

Lớp thực hành – Môn học Quản lý Chất thải rắn nguy hại

Chuẩn bị nhận giải thưởng #IUGames2019

Chuẩn bị Xuất phát! #IUGames2019

IU Innovation Camp 2019

Ký túc xá của bọn mình