Biểu mẫu sinh viên

Biểu mẫu – Tài liệu hướng dẫn

Link download

Giấy chứng nhận sinh viên (Đăng ký online)

https://forms.gle/GSYBcWgyiJvmvnLJA

Sổ tay sinh viên 2020

Năm học 2020-2021

Sổ tay sinh viên 2019

Năm học 2019 – 2020

Sổ tay sinh viên 2018

Năm học 2018 – 2019

Curriculum Roadmap 2017 – 2018

Curriculum Roadmap 2019 – 2020

AE1

 

Curriculum Roadmap 2019 – 2020

IE2

 

Curriculum Roadmap 2019 – 2020

IE1

 

Quyết định Số 395/QĐ-ĐHQT v/v tổ chức thực hiện và QL đề tài KH&CN cấp cơ sở dành cho SV và HV SĐH của Trường ĐHQT

QD395.QD-DHQT_QDQuanlyDetaiNCKH_SV_HVCH_2019

Biểu mẫu đăng ký Miễn học hè

Bieu-mau-Dang-ky-Mien-hoc-he