Thông tin hỗ trợ

Các Phòng chức năng hỗ trợ học tập và sinh hoạt cho sinh viên tại Trường Đại học Quốc tế

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

Phòng A2-513– Trường Đại học Quốc tế

Điện thoại: (028) 37244270 

  • Số nội bộ: 3319 (Sinh viên và Hành chính)
  • Số nội bộ: 3250 (Học tập và Giảng dạy) 

Website: https://ev.hcmiu.edu.vn

Fax: (84-8) 37-244-271

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng A1-105 – Trường Đại học Quốc tế

Điện thoại: (028) 37244270 – Số nội bộ: 3826

Website: http://oss.hcmiu.edu.vn

Phòng Đào tạo Đại học

Phòng A2-708– Trường Đại học Quốc tế

Điện thoại: (028) 37244270 – Ext: 3221

Website: http://csc.hcmiu.edu.vn/oaa

Phòng Kế hoạch Tài chính

Phòng A2-701 – Trường Đại học Quốc tế

Điện thoại: (028) 37244270- Số nội bộ: 3420

Phòng Y tế

Phòng A2-305 – Trường Đại học Quốc tế

Điện thoại: (028) 37244270- Số nội bộ: 3369