Danh sách sinh viên nhập học

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬP HỌC HÀNG NĂM

Ngành Kỹ thuật Môi trường

Khóa 2017, ngành Kỹ thuật Môi trường

STT MSSV Họ và Tên Lớp
1. EVEVIU17001 Mã Thành Đạt EVEV17IU31
2. EVEVIU17002 Vũ Hoàng Long EVEV17IU21
3. EVEVIU17003 Diệp Bội Nghi EVEV17IU21
4. EVEVIU17004 Nguyễn Lai Thanh Trúc EVEV17IU21
5. EVEVIU17005 Huỳnh Quang Minh Phong EVEV17IU11
6. EVEVIU17007 Đỗ Thành Trung EVEV17IU21
7. EVEVIU17008 Đinh Kim Ngân EVEV17IU11
8. EVEVIU17010 Đặng Ngọc Quân EVEV17IU11
9. EVEVIU17011 Trần Khánh Duy EVEV17IU31
10. EVEVIU17013 Nguyễn Thị Thanh Hiền EVEV17IU11
11. EVEVIU17012 Hồ Quang Hiển EVEV17IU21
12. EVEVIU17009 Nguyễn Phan Mai Trâm EVEV17IU11
13. EVEVIU17014 Lê Hoàng Tường Vi EVEV17IU11

Khóa 2018, ngành Kỹ thuật Môi trường

STT MSSV Họ và Tên Lớp
1 EVEVIU18006 La Gia Bảo EVEV18IU11
2 EVEVIU18070 Trần Hoàng Bảo EVEV18IU11
3 EVEVIU18016 Nguyễn Hương Ngọc Hân EVEV18IU11
5 EVEVIU18069 Mai Thúy Lan EVEV18IU11
7 EVEVIU18033 Trần Ngọc Thảo Mi EVEV18IU11
8 EVEVIU18072 Nguyễn Tiến Nghĩa EVEV18IU11
9 EVEVIU18048 Trần Huỳnh Nhật Quân EVEV18IU11
10 EVEVIU18052 Đặng Phương Thảo EVEV18IU11
11 EVEVIU18064 Nguyễn Hoàng Tuyết Trân EVEV18IU11
13 EVEVIU18060 Bùi Thị Uyên Uyên EVEV18IU11
14 EVEVIU18037 Trần Tuyết Ngân EVEV18IU21
15 EVEVIU18049 Nguyễn Minh Quang EVEV18IU21
16 EVEVIU18071 Nguyễn Đắc Lộc Toàn EVEV18IU21
17 EVEVIU18032 Phan Đăng Long EVEV18IU31
18 EVEVIU18050 Lê Khánh Tâm EVEV18IU31
19 EVEVIU18053 Trương Nguyễn Ngọc Thể EVEV18IU31
20 EVEVIU18059 Hồ Minh Phương Uyên EVEV18IU31

Khóa 2019, ngành Kỹ thuật Môi trường

STT MSSV Họ và Tên Lớp
1 EVEVIU19006 Ngô Vũ Phương Anh EVEV19IU111
2 EVEVIU19008 Ngô Hoàng Long EVEV19IU11
3 EVEVIU19010 Trần Công Tú EVEV19IU213
4 EVEVIU19005 Lâm Thị Thanh Trà EVEV19IU11
5 EVEVIU19002 Nguyễn Thị Tuyết Ngân EVEV19IU21
6 EVEVIU19001 Nguyễn Thị Thu Ngân EVEV19IU21
7 EVEVIU19003 Nguyễn Minh Phương EVEV19IU31
8 EVEVIU19004 Lê Hoàng Thu Thảo EVEV19IU21