Hoạt động sinh viên

NGOẠI KHÓA: MÔN HỌC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

Tham quan trạm nghiền Phú Hữu, Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1  (05.01.2020)

Ngày 05/01/2021, bộ môn Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Quốc tế tổ chức chuyến tham quan Trạm nghiền Phú Hữu thuộc Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1 cho sinh viên Khóa 2017, ngành Kỹ thuật Môi trường. Chuyến đi do TS. Nguyễn Thị Thủy, giảng viên giảng dạy học phần Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí dẫn đoàn, với sự hướng dẫn của Kỹ sư Bùi Văn Lời – Phó phòng Kỹ thuật – An toàn và Môi trường thuộc Công ty. Tham quan thực tế tại khu công nghiệp là nội dung được thiết kế thuộc học phần này nhằm giúp sinh viên kết nối giữa kiến thức đã học và thực tế ứng dụng trong công nghiệp. Trong chuyến tham quan, người học được tiếp cận quy trình sản xuất xi măng, từ khâu tiếp nhận vận chuyển nguyên liệu ban đầu tới phối trộn và nghiền, và kỹ thuật kiểm soát, thu hồi và tái sử dụng bụi thành nguyên liệu đầu vào đang sử dụng trong nhà máy.

Sinh viên đã sẵn sàng tham quan Trạm nghiền Phú Hữu
Tham quan khu vực vận chuyển nguyên liệu
Tham quan khu vực chứa nguyên liệu đầu vào
Thiết bị lọc bụi đang được vận hành nhằm thu bụi phát sinh từ các băng truyền
Tham quan thực tế tại nhà máy là nội dung được thiết kế trong các học phần đào tạo kỹ sư môi trường nhằm giúp các em trải nghiệm thực tế về kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm

Trang sau: MÔN SINH THÁI HỌC TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (28.11.2020)