Hoạt động sinh viên

HOẠT ĐỘNG CẮM TRẠI CỦA SINH VIÊN NGÀNH KTMT

Tác giả: TS. Trần Thanh Tú

Ngày: 23.11.2020

Vào ngày 14-15 tháng 11/2020, sinh viên ngành KTMT đã có chuyến dã ngoại đến Trung tâm nghỉ dưỡng Hodota tại Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam sau 2 tuần thi giữa kỳ căng thẳng. Hoạt động ngoại khóa này rất cần thiết cho sự gắn kết giữa các sinh viên các khóa khác nhau của ngành KTMT. Trong chuyến đi 2-ngày 1-đêm này, các bạn sinh viên đã học cách chèo thuyền Kayak, thử nhảy dây zipline và tận hưởng nắng, gió của bãi biển. Hy vọng các bạn sinh viên sẽ tái tạo được năng lượng tích cực cho những bài học và kỳ thì tiếp theo.

Hình 1: Chụp hình nhóm tại biểu tượng của khu nghỉ dưỡng

Hình 2: Sẵn sàng cho chuyến chèo thuyền Kayak

Hình 3: Yeah, không bị té nha!!!

Hình 4: Lần đầu tiên chơi trò nhảy dây zipline

Hình 5: Khung cảnh lãng mạn

Trang trước: NGOẠI KHÓA: MÔN SINH THÁI HỌC TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (28.11.2020)

Trang sau: SINH VIÊN NGÀNH KTMT VỚI MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI