Hoạt động sinh viên

WELCOME FRESHMEN 2020! – CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHÓA 2020!

TỔNG KẾT: THÀNH TÍCH NĂM HỌC 2019-2020

The EV Team of International University!

The Highest Academic Achievement Award Winners – Batch 2017 – 2018 – 2019 – 2020!

The most Improved Student Award in 2020!

The most active students in 2020!

The Winners of EV Design Contest 2020!

Trang sau: http://IU SUMMER CAMP 2020