Hoạt động sinh viên

IU SUMMER CAMP 2020

Thí nghiệm thật vui ^^

Làm gì đây??

Nhập môn ngành Kỹ thuật Môi trường cùng Thầy PGS.TS Trần Tiến Khôi

Định hướng nghiên cứu ngành cùng thầy TS. Lê Thái Hoàng

Góc giải trí – IU Summer Camp 2020

Thực hành Thí nghiệm cùng Cô TS. Ngô Thị Thuận

Chúng mình cùng làm quen với nhau nhé – Cùng Cô TS. Trần Thanh Tú

Kỷ niệm IU Summer Camp 2020

Trang trước: http://WELCOME FRESHMEN 2020!

Trang sau Môn học THIẾT KẾ ĐƯỜNG ỐNG VÀ THIẾT BỊ