Hoạt động sinh viên

 UPSHIFT MÙA 5 (2019) – HÀNH ĐỘNG VÌ KHÍ HẬU    Thuyết trình – Cùng hành động vì khí hậu của các bạn sinh viên khóa 2017

 Thuyết trình – Cùng hành động vì khí hậu của các bạn sinh viên khóa 2017

Thảo luận nhóm – Khóa 2017, 2018
Thuyết trình – Hành động vì khí hậu – Khóa 2019
Kỷ niệm UpSHIFT Mùa 5 – Hành động vì khí hậu

Trang trước: http://Môn học THIẾT KẾ ĐƯỜNG ỐNG VÀ THIẾT BỊ