Thông báo Chương trình “2020 Spring Semester Incoming Exchange Programs Nomination” (Đài Loan)

Thông tin về chương trình:

Chương trình Program for Academic Exchange (PAX) và Lab Exchange được tổ chức dành riêng cho ứng viên từ các trường đối tác của National Chung Hsing University (NCHU).

Tổ chức tài trợ: National Chung Hsing University (Đài Loan)

Các lưu ý quan trọng:

  • Ngày đề cử: From September 1- October 15
  • Ngày đăng ký: From October 15-October 31
  • Thời gian chương trình trao đổi: Học kỳ mùa xuân (Sping Semester only, Feb. – Jun. 2020)
  • Điều kiện tham gia:

Hiện tại là sinh viên đại học hoặc học viên cao học toàn thời gian của các trường đối tác với NCHU 
 Đã hoàn thành ít nhất một năm học tập ở nước sở tại.
 Được đề cử bởi Phòng Hợp tác Quốc tế hoặc tương đương tại các trường đối tác theo thỏa thuận trao đổi hợp tác. 

  • Quyền lợi tham gia chương trình:

(1) Miễn học phí (Không bao gồm chi phí bảo hiểm  bắt buộc và chi phí ở, sinh viên tự túc hai chi phí này)

(2) Chi phí tiêu vặt hàng tháng tùy thuộc ngân sách hiện có và trình độ của sinh viên.

(3) Tài trợ các khóa học Tiếng Hoa cơ bản miễn phí. (Không cấp chứng chỉ; Thông tin chi tiết sẽ được thông báo sau khi sinh viên nhập học.)

  • Số lượng sinh viên được tuyển chọn: Tùy theo biên bản ghi nhớ (Liên hệ Trung tâm Dịch vụ Sinh viên Quốc tế, Phòng A2.605)
  • Các lớp tiếng Hoa: Cấp chứng chỉ/Không cấp chứng chỉ (Vui lòng tham khảo ở Fact Sheet trong link thông tin chương trình)

Thông tin chi tiết khác:

Link tải về các thông báo chi tiết: https://drive.google.com/open?id=1924PGHyh5emWmrAeApXr2A6ksDcxtFiH

Link đăng ký đề cử ứng viên: https://forms.gle/n9h7baiFagKd8T318

Người liên hệ: Ms. Eva Lin (Asia and Oceania), Email: eva0627@dragon.nchu.edu.tw

——