Thông báo Chương trình Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn năm 2021

The Australia Awards là chương trình học bổng do Chính phủ Úc tài trợ để hỗ trợ những công dân trẻ toàn cầu trong việc học tập, nghiên cứu và phát triển nghiệp vụ tại Úc. Học bổng này được thiết kế nhằm tăng cường sự hiểu biết, cầu nối giáo dục và thắt chặt mối quan hệ giữa Úc với các nước láng giềng và với cộng đồng toàn thế giới.

Học bổng dành cho các ứng viên Việt Nam xuất sắc theo học bậc Thạc sĩ ở Úc. Đợt tuyển chọn lần này không cấp học bổng tiến sĩ.

  • Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ: từ ngày 01/02 – 30/4/2021.
  • Thông tin chi tiết về chương trình, yêu cầu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn, vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm hoặc website: http://www.australiaawardsvietnam.org.
  • Thông tin liên hệ: info@australiaawardsvietnam.org, hoặc số điện thoại: (024) 3939 3991.

Các mốc thời gian quan trọng:

01/02 2021 : Thông báo học bổng
30/4/2021: Hết hạn nộp hồ sơ
11/6/2021 : Cuộc họp lần 1 của Hội đồng tuyển chọn ứng viên (dự kiến)

19/6/2021: Tổ chức thi IELTS cho các ứng viên được chọn vào vòng trong mà chưa có bằng IELTS

12-23/7/2021: Phỏng vấn những ứng viên được chọn vào vòng trong và những ứng viên được chọn đủ yêu cầu trình độ IELTS (dự kiến)

29/7/2021: Cuộc họp lần 2 của Hội đồng Tuyển chọn ứng viên (dự kiến)

30/7/2021: Thông báo kết quả tuyển chọn (dự kiến)