Thông báo của Phòng CTSV về tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khoá 2019

Nguồn : http://www.iuoss.com/2019/08/09/tb-so-1-tuan-sinh-hoat-cong-dan-dau-khoa-2019/

Thông báo của Phòng Công tác Sinh viên dành cho các em tân sinh viên Khoá 2019 về những nội dung quan trọng cho “Tuần sinh hoạt công dân đầu khoá 2019” như sau:

  1. Thời gian: Từ thứ ba 03/9/2019 đến 07/9/2019 ( Các Chuyên đề học tại Đại học Quốc Tế), chủ nhật 08/9/2019 hoặc chủ nhật 15/9/2019 (Chuyên đề Về nguồn);
  2. Sinh viên theo dõi lịch sinh hoạt cụ thể tại website: iuoss.com (sẽ có thông báo sau)
  3. Sinh viên đăng ký thời gian và địa điểm xuất phát cho Chuyên đề Về nguồn tại địa chỉ: iuoss.com/htvn2019

*Ghi chú:

– Chuyên đề Về nguồn là chuyên đề bắt buộc sinh viên phải tham gia, nếu sau ngày 30/8/2019 mà sinh viên chưa đăng ký, xem như sinh viên chưa hoàn thành kỳ sinh hoạt công dân đầu khoá và phải đăng ký tham gia vào năm học sau.

– Mỗi sinh viên lựa chọn 01 trong 02 ngày: chủ nhật 08/9/2019 hoặc chủ nhật 15/9/2019 để tham gia;

– Địa điểm xuất phát bao gồm:

  • Hồ Con Rùa (Quận 3)
  • Đại học Quốc Tế (cơ sở Thủ Đức)

– Mỗi xe gồm 40 sinh viên do Phòng CTSV xếp ngẫu nhiên;

– Hạn chót đăng ký: 23h59 tối 30/8/2019;

– Thời gian công bố danh sách xe: 03/9/2019;

  1. Sinh viên chưa nộp ảnh làm thẻ sinh viên vui lòng đăng tải thông tin và upload ảnh tại link www.iuoss.com/k19
  2. Kết quả thi xếp lớp tiếng Anh xem tại: https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/tra-cuu/tieng-anh-xep-lop/ket-qua-thi-tieng-anh-xep-lop-nam-2019/
  3. Sinh viên sẽ bắt đầu nhập học chính thức từ thứ hai 09/9/2019, lịch học cụ thể theo thông báo của Phòng Đào tạo Đại học.

Thông tin chi tiết sinh viên vui lòng liên hệ email oss@hcmiu.edu.vn.

[Nguồn – Phòng CTSV]