Thông báo cuộc thi Khởi nghiệp về Môi trường

 1. Tên cuộc thi: Cuộc thi Khởi nghiệp về môi trường (English name: ECO – n 2021  (Ecology + Economy))
 2. Chủ đề: Môi trường. ECO – n2021. Mục đích cuộc thi là khuyến khích, nâng cao tinh thần doanh trí cho các bạn trẻ, tạo cơ hội cho các ý tưởng khởi nghiệp lồng ghép ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường
 3. Thời gian thi: Tháng 6 – Tháng 7, 2021
 4. Đối tượng tham gia: Sinh viên các trường THPT,  Cao đẳng, Đại học, Học viện 
 5. Thành lập đội  thi: Có thể dự thi cá nhân hoặc thành lập đội  thi 5 thành viên
 6.  Vòng thi: 2 vòng
 • Vòng 1.1. Sơ khảo (Tháng 6, 2021)
 • Vòng 1.2: Tiếp sức 1 (20/6 -05/7)
 • Vòng 1.3: Truyền thông (31/6 – 06/7)
 • Vòng 2.1. Khai mạc – Đối đầu (15/7-20/7
 • Vòng 2.2 : Training ( 22/7 – 25/7)
 • Vòng 2.3: Chung kết (30/7)

** Thông tin chi tiết, vui lòng xem thông báo đính kèm )Bên dưới

ECO-n2021 Announcement