Thông báo dạy học Online cho các lớp Lý thuyết – Tháng 5/2021

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường Thông báo dạy trực tuyến cho các lớp học Lý Thuyết từ 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian ngày các lớp thực hành vẫn tiến hành học tại lớp bình thường, áp dụng các biện pháp an toàn phòng ngừa Covid.