Thông báo điều chỉnh kỳ thi Đánh giá Năng lực Trường ĐHQT năm 2021

4621_TBDHQT_Dieu chinh thoi gian to chuc ky thi danh gia nang luc nam 2021

Theo thông báo này,  Trường Đại học Quốc tế sẽ chuyển sang tổ chức Cuộc thi Đánh giá năng lực năm 2021 vào nửa cuối tháng 6/2021 để đảm bảo an toàn dịch bệnh trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Trường Đại học Quốc tế thông báo sẽ liên tục cập nhật những thay đổi cũng như thời gian tổ chức cuộc thi Đánh giá năng lực 2021 đến quý vị phụ huynh và các em học sinh.