Thông báo điều chỉnh Lịch thi Đánh giá năng lực ĐHQG năm 2020 do dịch COVID-19

Căn cứ thông báo Số 1495/ ĐHQG-KTĐG ngày 13/8/2020 của Đại học Quốc gia TPHCM về việc Điều chỉnh lịch thi Đánh giá năng lực của ĐHQG năm 2020 do dịch COVID-19, hội đồng thi ĐGNL đã quyết định:

  1. Lùi thời gian tổ chức cuộc thi đến ngày 30/8/2020
  2. Chỉ tổ chức cuộc thi ở các địa phương không bị dãn cách xã hội
  3. Lịch thi Đánh giá năng lực ĐHQG 2020 cụ thể như sau:
  • Ngày 30 tháng 8 năm 2020: Tổ chức thi tại TPHCM, Bến Tre, An Giang, TP. Nha Trang
  • Cụm thi TP. Đà Nẵng sẽ tổ chức thi khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, phù hợp với lịch thi THPT đợt 2

Xem thông tin chi tiết: 768-TB-ĐHQG-Thong-bao-dieu-chinh-lich-thi-DGNL-ĐHQG-2020