Thông báo học bổng Tháng 9 năm 2019

1. Học bổng in Sustainable Water Treatment Laboratory, Graduate School of Water Resources, Sungkyunkwan University, Hàn Quốc
Tài trợ: GS. Am JANG, Sustainable Water Treatment Laboratory, Graduate School of Water Resources, Sungkyunkwan University, Hàn Quốc
Vị trí: Master, PhD, Combined Ms/PhD
Số lượng học bổng: giới hạn một số đối tượng đủ tiêu chuẩn
Chuyên ngành: Environmental Engineering, Environmental Technology, Material Science và các ngành liên quan
Lab website: http://swatlab.org/
– Học bổng bao gồm: Tuition fee, stipend >700,000 won/month
– Yêu cầu học bổng: Tiếng Anh giao tiếp tốt, có khả năng nghiên cứu độc lập, ưu tiên giỏi Toán
– On-site interview dự kiến tiến hành tại Hà Nội vào Tháng 11 2019
– Hồ sơ đăng ký: CV, Bằng cấp, bảng điểm, chứng chỉ tiếng Anh (nếu có)
– E-mail liên hệ: nguyenhoangtam309@gmail.com .
2. Học bổng từ Department of Civil and Environmental at The University of Alabama in Huntsville, Hoa Kỳ
Tài trợ: GS. Tingting Wu,  Department of Civil and Environmental at The University of Alabama in Huntsville, Hoa Kỳ
Vị trí: 01 nghiên cứu sinh
Hồ sơ đăng ký:  CV, motivation letter, đề cương, bằng cấp, bảng điểm, chứng chỉ Tiếng Anh (nếu có)