Thông báo học bổng Toshiba 2021

Thông báo từ Trung tâm Trao đổi Giáo dục Quốc tếnhận được từ ĐHQG-HCM về Học bổng Toshiba 2021.
Giới thiệu: Đây là Học bổng nhằm hỗ trợ những học viên xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, sẽ hoặc đang học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ tại các trường Đại học thuộc ĐHQG-HCM, có triển vọng trở thành những người lãnh đạo tiềm năng trong tương lai. Chương trình sẽ cấp năm (05) suất học bổng toàn phần trị giá 186,000 JPY/năm học và năm (05) suất học bổng bán phần trị giá 94,000 JPY/năm học cho các học viên thuộc các ngành khoa học, kỹ thuật và các chuyên ngành khác.
Hạn chót nhận hồ sơ: Hồ sơ ứng tuyển học bổng vui lòng gửi file giấy về TT TĐGDQT (A2.604) và file PDF về email nthang@hcmiu.edu.vn, tiêu đề [HB Toshiba – tên ứng viên] trước 11AM ngày 15/08/2021.
Chi tiết về yêu cầu và bộ hồ sơ ứng tuyển vui lòng xem tại: Học bổng Toshiba 2021