Thông tin tuyển sinh 2020!

Ngành Kỹ thuật Môi trường

TRÌNH ĐỘ: Đại học

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 31

CƠ QUAN CẤP BẰNG: Trường Đại học Quốc Tế

MÃ NGÀNH: 7520320

TỔ HỢP XÉT TUYỂN:

Phương thức 1 và 2: Tổ hợp  A00, A02,  B00, D07
Phương thức 4: Toán (nội dung bắt buộc) và nội dung tự chọn trong các nội dung: Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh.

QUI ƯỚC TỔ HỢP XÉT TUYỂN

• A00: Toán – Vật lý – Hóa học
• A02: Toán – Vật lý – Sinh học
• B00: Toán – Hóa học – Sinh học
• D07: Toán – Hóa học- Tiếng anh

HỌC PHÍ: khoảng 48 triệu/năm (Chương trình do trường ĐH Quốc tế cấp bằng)

HỌC BỔNG: https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/tra-cuu/thong-tin-chung-2020/

THÔNG TIN CHI TIẾT:

Vui lòng theo dõi trang Thông tin Tuyển sinh của Trường Đại học Quốc Tế: https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/phuong-thuc-xet-tuyen-nam-2020/