Thư mời Quý Phụ huynh tham dự Lễ Tốt nghiệp Khóa 2017!

 Bộ môn Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Quốc tế trân trọng kính mời!

Thời gian: 8:00 – 12:25 pm , Thứ 7, 12/3/2022
Địa điểm: Tran Chi Dao Main Hall, Vietnam National University-HCMC.
Trang phục: Trang trọng