Trường Đại học Quốc tế Ký bản Ghi nhớ hợp tác với UBND Tỉnh Bến Tre

Ngày 16-10-2019, Ông Trần Tiến Khoa – Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế  và Ông Nguyễn Hữu Lập – Phó chủ tịch UBND Tỉnh Bến Tre đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ – đào tạo giai đoạn 2019 – 2021. 

Nội dung ký kết bao gồm các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; công nghệ thực phẩm; y tế – chăm sóc sức khỏe; kinh doanh du lịch; giáo dục, đào tào nguồn nhân lực; khởi nghiệp sáng tạo và các lĩnh vực khác.

Phạm vi hợp tác tập trung vào nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác các công tác đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp – cuộc thi đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Mối quan hệ hợp tác được xây dựng và phát triển trên cơ sở đồng thuận và cùng có lợi; hướng đến sự phát triển bền vững và tích cực.

UBND tỉnh Bến Tre hy vọng, việc ký kết hợp tác sẽ mang lại lợi ích thiết thực, tăng cường sự kết hợp lẫn nhau trên các lĩnh vực kinh tế – văn hóa, xã hội; hướng đến sự phát triển bền vững. Đồng thời, phát huy năng lực và thế mạnh mỗi bên, khai thác và tận dụng hiệu quả các tiềm năng về tài nguyên, cơ sở vật chất và con người trong việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tỉnh.

Thông tin chi tiết được đăng tại trang Báo Đồng Khởi – Trang Tiếng nói của Đảng bộ và Nhân dân Tỉnh Bến Tre:  

http://baodongkhoi.vn/ky-ket-ban-ghi-nho-hop-tac-ve-nghien-cuu-khoa-hoc-16102019-a65856.html