Tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh Hỏi đáp tuyển sinh Học bổng IU
Sự kiện tuyển sinh Học phí & Lệ phí Học bổng khác

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021!

Ngành: Kỹ thuật Môi trường 

  • Tên ngành: Kỹ thuật Môi trường
  • Mã ngành: 7520320
  • Hệ đào tạo: Đại học
  • Hình thức đào tạo: Chính quy toàn thời gian
  • Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ)
  • Ngôn ngữ đào tạo: English
  • Cơ quan cấp bằng: Trường Đại học Quốc tế
  • Tên văn bằng:
Tiếng Anh Bachelor of Engineering (BEng)– Major: Environmental Engineering
Tiếng Việt Kỹ sư – Ngành Kỹ Thuật Môi Trường
   

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG NĂM 2020

Ngành Kỹ thuật Môi trường xét tuyển bổ sung năm 2020.

Xem thêm thông tin tại: https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/thong-bao-xet-tuyen-bo-sung-phuong-thuc-xet-tuyen-ket-qua-ky-thi-trung-hoc-pho-thong-nam-2020/

HỌC BỔNG TUYỂN SINH:

https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/tra-cuu/thong-tin-chung-2020/

CÁC HỌC KỲ TRONG NĂM

HỌC KỲ SỐ TUẦN BẮT ĐẦU
Học kỳ 1 (Mùa Thu) (Băt buộc) 18 (15 tuần lý thuyết) Tháng 9
Học kỳ 2 (Mùa Xuân) (Băt buộc) 18 (15 tuần lý thuyết) Tháng 2
Học kỳ 3 (Mùa Hè) (Tự chọn) Dành cho sinh viên muốn tốt nghiệp sớm, học bù, học vượt

8 tuần

(5 tuần lý thuyết)

Tháng 6
Ghi chú: Mỗi học kỳ có 2 tuần thi giữa kỳ và 2 tuần thi cuối kỳ .