Tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh Hỏi đáp tuyển sinh Học bổng IU
Sự kiện tuyển sinh Học phí & Lệ phí Học bổng khác

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021!

Ngành: Kỹ thuật Môi trường 

  • Tên ngành: Kỹ thuật Môi trường
  • Mã ngành: 7520320
  • Hệ đào tạo: Đại học
  • Mode of study: Chính quy toàn thời gian
  • Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ)
  • Ngôn ngữ đào tạo: English
  • Cơ quan cấp bằng: Trường Đại học Quốc tế
  • Tên văn bằng:
Tiếng Anh Bachelor of Engineering (BEng)– Major: Environmental Engineering
Tiếng Việt Kỹ sư – Ngành Kỹ Thuật Môi Trường
   

QUÁ TRÌNH TUYỂN SINH
Xem thêm thông tin tại:

https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/phuong-thuc-xet-tuyen-nam-2020/

HỌC BỔNG TUYỂN SINH:

https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/tra-cuu/thong-tin-chung-2020/

CÁC HỌC KỲ TRONG NĂM

HỌC KỲ SỐ TUẦN BẮT ĐẦU
Học kỳ 1 (Mùa Thu) (Băt buộc) 18 (15 tuần lý thuyết) Tháng 9
Học kỳ 2 (Mùa Xuân) (Băt buộc) 18 (15 tuần lý thuyết) Tháng 2
Học kỳ 3 (Mùa Hè) (Tự chọn) Dành cho sinh viên muốn tốt nghiệp sớm, học bù, học vượt

8 tuần

(5 tuần lý thuyết)

Tháng 6
Ghi chú: Mỗi học kỳ có 2 tuần thi giữa kỳ và 2 tuần thi cuối kỳ .