Sự kiện tuyển sinh

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ:

Fanpage: http://tuvantuyensinh.dhqt.dhqgtphcm

Website tuyển sinh:  https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH