Q & A 1

Ngành Kỹ thuật môi trường tại trường Đại học Quốc Tế, sinh viên sẽ được học những gì ạ?

  • Ngành Kỹ thuật Môi trường là ngành sử dụng Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ để giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường. Vì vậy sinh viên khi theo học ngành Kỹ thuật Môi trường, trường Đại Học Tế sẽ được trang bị kiến thức khoa học tự nhiên như toán, lý, hóa, sinh, kiến thức cơ sở ngành như các quá trình hóa lý, các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường, thủy lực môi trường, kết cấu công trình và kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật xử lý nước và nước thải, khí thải và chất thải rắn.
  • Sinh viên còn được trang bị các kỹ năng nghề nghiệp như kỹ năng thiết kế và thực hiện thí nghiệm, kỹ năng xử lý và diễn giải dữ liệu liên quan đến môi trường, kỹ năng thiết kế và vận hành các hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, không khí và chất thải rắn để giải quyết các vấn đề liên ngành liên quan đến Kỹ thuật Môi trường trong thực tiễn và đưa ra giải pháp mang tính kĩ thuật cao, có khả thi về mặt kinh tế và phát triển bền vững.
  • Ngoài ra sinh viên còn được học các nhóm kiến thức chung về pháp luật, kinh tế kỹ thuật, quản lý dự án, khởi nghiệp… để có thể tổ chức khởi nghiệp kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật.
  • Sinh viên tốt nghiệp sẽ có các kỹ năng mềm như tư duy độc lập, tư duy lập luận, quản lý bản thân, tạo động lực làm việc, giải quyết vấn đề, học tập suốt đời, làm việc nhóm, giao tiếp và làm việc chuyên môn thành thạo bằng tiếng Anh, v.v. để làm việc hiệu quả trong môi trường chuyên nghiệp và tìm kiếm học bổng sau đại học ở nước ngoài.