Q & A 4

Với đặc thù các ngành liên quan tới môi trường, thí sinh muốn theo học có cần phải đặc biệt giỏi môn Hóa hoặc Sinh hay có yêu cầu đặc biệt nào với ngành không ạ?

  • Ngành Môi trường là ngành liên quan đến việc ứng dụng các kiến thức thuộc khối khoa học tự nhiên, do vậy thí sinh muốn theo học không nhất thiết phải giỏi đặc biệt môn Hoá hoặc Sinh. Tuy nhiên, nếu thí sinh giỏi đặc biệt Hoá hoặc Sinh thì sẽ là một trong những lợi thế để nghiên cứu chuyên sâu của ứng dụng kiến thức Hoá hoặc Sinh để quản lý và xử lý môi trường.
  • Cũng như các ngành học thuộc khối Kỹ Thuật và Công nghệ, nếu thí sinh cần có sự ham mê khám phá về môi trường, khám phá các kỹ thuật, công nghệ cũng như các công cụ để xử lý các vấn đề môi trường thì sẽ phù hợp với ngành Môi Trường.