Q & A 6

Ngành Kỹ thuật môi trường có yêu cầu sinh viên thực hành nhiều không ạ? Bộ môn sẽ giúp đỡ sinh viên hiểu rõ hơn khi áp dụng vào thực tiễn như thế nào ạ?

“Học đi đôi với hành, lấy sinh viên làm trung tâm” là chiến lược dạy và học của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và chuyên viên của BM Kỹ Thuật Môi Trường. Vì vậy, hầu hết tất cả các môn học của ngành đều được tích hợp các tín chỉ thực hành nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn về kiến thức ngành, các phương pháp giảng dạy đa dạng nhằm giúp sinh viên phát huy các kỹ năng nghề nghiệp và khám phá cá nhân. Bộ môn còn mời các chuyên gia trong lĩnh vực tham gia giảng dạy nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn thực tiễn. Ngoài ra, sinh viên còn cơ hội tham quan thực tế tại các cơ sở liên quan đến lĩnh vực và sinh viên sẽ thực tập thực tế tại các công ty nước ngoài có bộ phận môi trường. Với sự đa dạng trong các hoạt động thực tiễn trong ngành, chắc chắn sinh viên sẽ hiểu rõ về ngành khi áp dụng thực tiễn.