Q & A 7

Ngành Kỹ thuật Môi trường tại trường mình thì có điểm gì đặc biệt và thu hút các bạn học sinh không ạ?( Ví dụ như các chương trình trao đổi, thực tập tại nước ngoài, hỗ trợ thực tập…)?

Ngoài điểm đặc biệt về chương trình đào tạo tích hợp cũng như cơ sở vật chất hiện đại cũng như các chuyến thực tập thực tế công ty trong và ngoài nước ở trường ĐH Quốc tế, các chương trình trao đổi, thực tập tại nước ngoài cũng là điểm đặc biệt của 02 ngành này tại ĐH Quốc Tế. Hằng năm trường ĐH Quốc Tế tổ chức rất nhiều chương trình trao đổi, thực tập. Đội ngũ giảng viên tốt nghiệp ở nước ngoài và đều có hợp tác nghiên cứu với các trường nổi tiếng trên thế giới, đây sẽ là các cơ hội cho sinh viên thực tập nghiên cứu tại nước ngoài