Q & A 9

Vị trí việc làm của SV ngành Kỹ thuât Môi trường là ở đâu ạ?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Môi trường có thể trở thành:

Kỹ sư kinh doanh: tham gia vào các dịch vụ tư vấn, cung cấp các giải pháp tối ưu, các thết bị và các dịch vụ tiện ích trong cấp nước, xử lý nước thải, quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm không khí, các dịch vụ HSE (Sức khỏe, An toàn và Môi trường)

Kỹ sư thiết kế, vận hành: chịu trách nhiệm thiết kế, vận hành các công trình/hệ thống xử lý nước không khí, đất và chất thải rắn trong các nhà máy sản xuất trong và ngoài nước, các khu xử lý nước thải, khí và chất thải rắn tập chung.

Kỹ sư quản lý: tham gia vào đánh giá tác động môi trường môi trường, quản lý các hệ thống xử lý nước thải, không khí và chất thải rắn ở các tổ chức tư nhân, chính phủ, quốc tế và các tổ chức Phi chính phủ (NGOs).

Kỹ sư nghiên cứu: tham gia vào nghiên cứu thiết kế và vận hành các công nghệ xử lý môi trường mới, nghiên cứu các giải pháp bền vững để xử lý môi trường tại các trường Đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước, các công ty sản xuất và dịch vụ môi trường.

Giảng viên môi trường: sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục học sau đại học và làm việc nâng cao trình độ để tham gia vào giảng dạy các khóa học về môi trường tại các trung tâm đào tạo nghề, các trường PTTH, các viện và trường Đại Học.