Phương thức tuyển sinh

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Phương thức xét tuyển:

Quý vị vui lòng tham khảo thông tin về phương thức xét tuyển chi tiết tại đây:  Phương thức xét tuyển năm 2021

2. Chỉ tiêu tuyển sinh 2021

Mã ngành đào tạo Ngành học

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp xét tuyển
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021

  (50% – 80%)

Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập THPT và kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

(10% – 20%)

Theo phương thức khác

   (10% – 30%)

7520320 Kỹ thuật Môi trường 15 – 24 3 – 6 3 – 9 Phương thức 1, 2 và 4: Tổ hợp xét tuyển A00, A02, B00, D07.

 

Điểm trúng tuyển NV1 của 3 năm gần nhất:

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Kỳ thi THPT quốc gia 17 18 18
Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG 600 750 620 650

SỰ KIỆN TUYỂN SINH