Cơ hội Việc làm

!!! TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2021

  • VỊ TRÍ: Giảng viên Kỹ thuật Môi trường -Trường Đại học Quốc tế!
  • Xem thông tin chi tiết: Tại đây

————– GÓC CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY CỦA KỸ SƯ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

In the fields of biogas treatment – Lĩnh vực xử lý Khí sinh học

 

In the filed of pipe & instrument designs and operations – Lĩnh vực thiết kế đường ống và thiết bị

 

In the field of air pollution treatment – Lĩnh vực xử lý ô nhiễm không khí

 

In the field of water supply and drainage system – Lĩnh vực cấp thoát nước